Tävlingsdirektiv

Öppet medeldistans-DM för ÖID och K-P:n sö 28.2.2016

 

Tävlingsregler

I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds grenregler  samt arrangörernas direktiv.

Funktionärer:

Tävlingsledare  Markku Törmä

Kontrollant   Markku Vesisenaho

Banläggare   Eero Junkala

Resultatservice  Esko Kupsala

Tävlingsjury

Ordf. Seppo Keltamäki

Tävlingscentral och parkering

Som tävlingscentral fungerar  Pohjan Taimis plantskolområde på Hietakangas, adress Hietakankaantie 222, 69100 Kannus. Vägvisning från stamväg 28   7,3 km från  Kannus  mot  Sievi,  körtid 5 min. Parkering nära tävlingscentralen. Följ parkeringsfunktionärernas anvisningar!

Tävlingskansli/info

Tävlingskansli finns i Pohjan Taimis kansliutrymmen. Kansliet är öppet lördag från kl 8:30 och på söndag från kl 9.00. Hyrda emit-brickor hämtas från info (4€/Emit), kontant betalning. För ej återlämnade  Emit-brickor debiteras 65 euro.

Tävlingskarta

Utskriftskarta 02/2016, ekvidistans 2,5 m, på medeldistansen skala 1:7500. Kartans storlek är A4. Modellkarta finns till vid starten. Kontrollkoderna är  tryckta på kartan efter kontrollnumren.

Tävlingsmaterial

Tävlingsnumret fästs på HÖGER lår. Egna säkerhetsnålar! Numren  kan hämtas från info. Numren i den individuella tävlingen samlas in i målet.

Terräng och spårnät

Tävlingsterrängen är jämn öppen terräng. I den norra delen finns en ås och ett gammalt grustagsområde. De ger lite höjdskillnader till terrängen, som i övrigt har små höjdskillnader.

Spårnätet är delvis tätt, och det kan uppstå möten>>FÖRSIKTIGHET när man möts och kom ihåg att väja till HÖGER!

Spårnätet har ca 20 % skatespår märkta med heldragen linje (vägen genom området kan man också åka skating på),  spår utmärkta med brutna streck 75 % samt spår utmärkta med prickar 5 %.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är utmärkta på kartan, dvs de områden där plantskolan driver upp trädplantor. Vistelse och skidåkning är begränsad på plantskolans område, bör utövas endast på nedtrampade spår och vägen. Vägen till tävlingscentralen är förbjudet område.

Kontroller och stämpling

I tävlingen används Emit-stämpling. Kontrollerna ovanför eller strax bredvid spåret. Kontrollen kan hänga bredvid skärmen vänd från spåret. Modellkontroll finns i tävlingscentralen. Vid modellkontrollen finns en stämpel, med vilken man kan testa om Emit-brickan fungerar.

Den tävlande är själv ansvarig för att Emit-brickan fungerar (kontrollapp behövs absolut i det fall att Emit-brickan skulle sluta att fungera) och  att man använder den Emit som  finns i startlistan. Ändringar görs till info i god tid innan tävlingen startar.

Skidvallning och -testning  och uppvärmningsspår

I tävlingscentralen finns det ingen möjlighet att valla skidor inomhus. Skidtestning och uppvärmning görs på spåret mot starten.

 

Klasser och sträckor medeldistans 28.2.2016

 

Klass     Fågelvägen     Klass    Fågelvägen

 

H21            6,6                D21          5,4

H35            5,8                D35          4,7

H40            5,6                D40          3,1

H45            5,6                D45          3,1

H50            5,4                D50          2,9

H55            4,6                D55          2,9

H60            4,5                D60          2,5

H65            4,5                D65          2,5

H70            2,9                D70          2,6

H75            2,9                D75          2,1

H80            2,6

H20            5,8                D20          4,6

H18            5,4                D18          4,7

H16            4,6                D16          3,1

H14            2,5                D14          2,6

H12            2,1                D12          2,1

 

Start

Första start kl 11.00. Vägvisning till starten med blå snitsel. Till start 400 m. Man kan skida eller gå till starten. Det finns ett spår till starten.

Startprocedur:

4 min till start:Tävlanden kallas till start.

3 min till start: Emit-nollning.

2 min till start: Modellkarta

1 min till start: Tävlanden tar kartan och flyttar sig till startfållan och sätter kartan i kartställningen. Detta gäller alla klasser, H/D 12 får vid behov hjälp.

0 min till start: Man startar på sin bana via K-punkten.

 

Obs! Den tävlande svarar själv för att man tar rätt karta.

Obs! H/D 12 kan få hjälp med kartan vid starten.

Obs! Arrangörerna ordnar ingen transport av utrustning från starten till målet

Mål

Från sista kontrollen snitsling till målet. Målstämpling. Sluttiden bestäms på basen av målstämplingen. Tävlande som kommer i mål avlägsnar sig från målområdet via kontrollpunkten för EMIT-brickorna enligt arrangörernas direktiv.

Insamlade kartor kan hämtas ur en papperslåda nära resultattavlan.

Klagomur

Vid resultatservicen

Omklädning, tvätt och WC

I plantskolans utrymmen i samband med serveringen finns uppvärmt utrymme för omklädning. I plantskolans lokaler finns små wc-utrymmen, men INGET tvättutrymme. I Kannus simhall finns det tvättmöjligheter. Egen transport (avstånd tur-retur 27 km)

Resultattavla och pristutdelning

Resultattavla i tävlingscentralen.

 

Efter att resultaten är klara kan priserna hämtas i info. DM-medaljer åt de tre bästa, därtill får klassens segrare ett pris.

Första hjälp

I tävlingscentralens servering.

Servering

Servering med bla. kaffe, bröd, saft och korvförsäljning.

 

Ha en bra tävling!

önskar

Kannuksen Ura / orienteringssektionen