Ratamestarin mietteitä

Osuuskumppanit:

Ratasuunnittelussa suurin haaste olivat lyhyet ratapituudet, jotka pakottivat tiettyihin kompromisseihin. Tällä kertaa ei ole tarjolla esim. yleisörastia ja lyhyemmät osuudet eivät ehkä ole taidollisesti niin haastavia kuin pidemmät osuudet. Pitkillä osuuksilla maaston parhaita osia on kuitenkin päästy käyttämään hyväksi.

Radat ovat pyritty suunnittelemaan mahdollisimman tasapuolisesti niin, että onnen osuus viestin lopputulokseen olisi minimaalinen. Maasto itsessään tarjoaa varmasti oman fyysisen haasteensa eikä kaikkia paukkuja kannata välttämättä tuhlata alkukiihdytykseen. Peitteistä kasvillisuutta on käytetty myös yhtenä haasteena suunnistajille ratoja suunniteltaessa. ”Bingorasteja” maastossa ei kuitenkaan ole vaan jokaisen rastin löytää varmiten tarkasti suunnistamalla. Välillä kannattanee hieman kaasua höllätä ja keskittyä tarkkaan suunnistamiseen. Kivikkoisiakin alueita kartalla on, mutta ne ovat pyritty välttämään ratasuunnittelulla. Viimekädessä kuitenkin maastossa etenevä suunnistaja päättää mistä reittinsä kulkee. Hajonnoissa ei ole ajallisesti eikä matkallisesti suuria eroja. Hajontarasteja on lähekkäin. Osittain tämä johtuu pienipiirteisten alueiden pienuudesta. Rastikoodit kannattaa siis tarkistaa.

Lopuksi voin todeta, että keväisestä kansallisesta poiketen, nyt oikeat rastit ovat oikeassa paikassa.

Mikko Mäki-Ullakko
Ratamestari