Tävlingsdirektiv

Osuuskumppanit:

Landskapsstafetten i Kannus 19.8.2018
De slutliga direktiven på anslagstavlan i TC.

Funktionärer
Tävlingsledare: Eero Junkala
Kontrollant: Eero Kattilakoski, KP-V
Banläggare: Mikko Mäki-Ullakko
Resultat: Esko Kupsala
Juryns ordförande: Raimo Haapalehto, VetU
Juryns medlemmar: Päivi Lassila, RasTiimi ja Esko Ylikangas, KoS

Regler och direktiv
I tävlingen tillämpas SSL:s regler och arrangörens direktiv.

Deltagarrätt enligt Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry:s direktiv. I stafetten tillämpas den nya kommunindelningen.

Vägvisning och parkering
Vägvisning riksväg 28 ca. 7,5 km från Kannus mot Sievi. Parkering i TC:s omedelbara närhet i ett grustag och längs en väg. Iaktta direktiv, som trafikvakterna ger.

Tävlingskartan
Utskriftskarta 1:7500/2,5. Kartan är gjord av Mikko Mäki-Ullakko på basen av Lantmäteriverkets laserskanning 2017-2018. Kartan finns i kartficka. Storlek A4. Kontrollangivelserna enbart på kartan. Bredvid kontrollens nummer finns också kodnummern. Modellkarta på växlingsområdet.

OBS! På tävlingsområdet finns ett ogenomträngligt område. För att avbilda det har använts symbol 411.000 Ogenomtränglig växtlighet. (se bild) I terrängen finns faktiskt ett område, som inte kan korsas utan hjälpmedel.

Symbol 411.000 Ogenomtränglig växtlighet avbildas med den mörkaste gröna färgen.

Terrängen
Terrängen är tudelad. I början av banorna är höjdskillnaderna små. Sikten är god och terrängens bottnen är mycket snabblöpt och beroende av vilken etapp, kryddad av några gamla grustag. Den senare delen av banorna innehåller mera höjdskillnader. Ställvis gör stenigheten bottnen tyngre. Tidvis är också sikten begränsad.

Stämpling och kontrollerna
Emit stämplingssystem används. Växlings- och målstämpling skall utföras. Vid info-pålen finns modellkontroll. Här finns också en 0-stämpel för koll av Emit brickan. I terrängen finns många kontroller också nära varandra. Kolla koden före stämpling! En del av kontrollernas kod är en annan än kontrollenhetens. Emit bricka med display visar då en annan nummer än den som finns på kontrollen och kartan.

Sista kontrollen
Sista kontrollen är gemensam för alla. På sista kontrollen finns flera stämplar. Man kan stämpla med vilken som helst. Gemensam snitsel till växling/mål. På mållinjen gör man växlings/målstämpling.

Vätska och första hjälp
Inga vätskekontroller. Första hjälp i TC.

Banlängder
Etapp 1. 3,9 – 4,0 km
Etapp 2. 3,9 – 4,0 km
Etapp 3. 2,8 km
Etapp 4. 2,8 km
Etapp 5. 3,9 – 4,0 km
Etapp 6. 3,9 – 4,0 km

Löpordning
Löpordningen inlämnas på web blankett http://kannuksenura.sporttisaitti.com/suunnistus/kilpailutoiminta/k-p-n-maakuntasuunnistusviesti-1/ilmoittautuminen-anmalning/ilmoita-juoksujarjestys-anmal-lo/ senast fredagen 17.8 kl.18.00. Ändringar i löpordningen kan göras på adress ura.suunnistus(at)gmail.com senast fredagen 17.8 kl. 20.00. Ändring efter dessa tidsgränser kostar 10 euro/lag.

Tävlingsmaterial och tävlingsnumror
Tävlingsmaterialet hämtas lagvis i info. Nummer används på alla etapper. Egna säkerhetsnålar. Sista etappens nummer är gul. Övriga etappers numror är vita.

Följande etappkumpaner enligt nedan:
1. Kannuksen Vesiosuuskunta
2. Kannuksen Osuuspankki
3. Uusitalo Group
4. K-rauta Rautapohja
5. Kannuksen Kaupunki
6. Korpelan Voima

Start och växling
Start- och växlingsområdet öppnas kl. 10.30. Starten sker kl. 11.00. Infinn dig i god tid. Samma Emit bricka får användas endast en gång och på en etapp. Emit brickan nollställs vid ingången till start- och växlingsområdet. Tillgång till WC vid uppvärmningsområdet. Spiskor förbjudna på alla etapper.

Direktiv för första etappen
Till start- och uppvämningsområdet kommer man enligt vägvisning via punkten för nollställning av Emit brickan. På startområdet följs speakerns och funktionärernas direktiv. 4 minuter före start ställer man sig på sin plats, som är numrerad enligt tävlingsnummern. Då stängs också infarten till startområdet. Kartan ges i hand åt de tävlande 2 minuter före startögonblicket. Försäkra dig om att du fått rätt karta. De lag som försenar sig får kartan av startens funktionärer efter att startskottet avfyrats. Det är inte tillåtet att varken röra sig från sin plats eller att se på kartan före startskottet. Tjuvstart medför diskvalificering.

Växling
Växlingstiden tas då växlingsstämpling sker på mållinjen. Kartan ges åt funktionärerna före växlingsstämplingen. Därefter fortsätter man till kartplanket. Inkommande löpare svarar för att utgående får rätt karta. Fel karta medför diskvalificering. Om karta saknas får man en ny av växlingsfunktionärerna. Den förlorade tiden gottgörs inte laget.

Efter växling förflyttar sig den tävlande till stämplingskontrollen. Oklara fall utreds vid klagomuren. Hyrda Emit brickor återbördas till infot. Om hyrd bricka inte återbördas debiteras 80 euro.

Mål
Tävlande som kommer i mål löper in i målfållan. Måldomaren avgör placeringen på mållinjen. Målstämpling sker genast efter mållinjen. Tävlanden ger kartan åt målfunktionärerna och fortsätter till stämplingskontrollen.

Omstart
Vid behov ordnas omstart. Normal växling upphör 10 minuter för omstarten. Om omstarten informerar speakern.

Kartretur
Efter omstarten kartorna kan hämtas frän info. Speakern informerar.

TC:s funktioner

Resultattavla i TC. Resultaten också på tävlingssidorna på webben http://kannuksenura.sporttisaitti.com/suunnistus/kilpailutoiminta/k-p-n-maakuntasuunnistusviesti-1/

På alla etapper finns en online kontroll. På de längre etapperna vid 2,6 km och på de kortare vid 1,7 km.

Prisutdelning
Speakern informerar. De tre bästa lagen premieras.

WC
Finns i TC.

Tvätt
Tvättmöjlighet i ett grustag. Strängt förbjudet att använda tvättmedel. Omklädningsutrymmena är skyddade från insyn men inte tvätten. Grustaget blir snabbt djupt. Tvätt på eget ansvar.

Försäljning
I cafeét säljs korv, kaffe, semlor, bakverk och läsk. I TC finns också Suunnistajan Kauppa.

Första hjälp
I TC.

LYCKA TILL!
Kannuksen Ura orienteringssektionen