Tävlingsinbjudan

Osuuskumppanit:

Mellersta-Österbottens landskapsstafett i orientering 19.8.2018 i Kannus.


Funktionärer:
Tävlingsledare: Eero Junkala
Banläggare: Mikko Mäki-Ullakko
Kontrollant: Eero Kattilakoski, KP-V

Etapper och tider:
1. et. H18/H40/D, 25-30 min.
2. et. H21, 25-30 min.
3. et. D, 20-25 min.
4. et. H16/H50/D18/D40, 20-25 min.
5. et. H21, 25-30 min.
6. et. H21, 25-30 min.

Spridning på alla etapper.

Vägvisning: RV 28 ca. 7,5 km från Kannus mot Kajana.

Tävlingscentral/parkering: Grustag och eller vägkant.

Start: Kl. 11.00.

Rätt att deltaga: Enligt Keski-Pohjanmaan Suunnistus ry:s direktiv. I stafetten gäller den nya kommunindelningen.

Anmälning: Senast måndagen 13.8.2018 kl. 24.00 via Kannuksen Ura:s orienteringssektions hemsida på nätet.

http://kannuksenura.sporttisaitti.com/suunnistus/kilpailutoiminta/k-p-n-maakuntasuunnistusviesti-1/ilmoittautuminen-anmalning/ilmoita-joukkue-anmal-lag/

Startavgift 80 euro per lag betalas i samband med anmälning till konto: FI95 5108 0220 0341 36. Efteranmälning mot dubbel avgift senast onsdag 15.8.2018 kl. 24.00 via Kannuksen Ura:s orienteringssektions hemsida på nätet.

Löpordning: Stafettens löpordning meddelas senast fredag 17.8.2018 kl. 24.00 via Kannuksen Ura:s orienteringssektions hemsida på nätet.

http://kannuksenura.sporttisaitti.com/suunnistus/kilpailutoiminta/k-p-n-maakuntasuunnistusviesti-1/ilmoittautuminen-anmalning/ilmoita-juoksujarjestys-anmal-lo/

Karta och stämpling: Utskriftskarta A4, skala 1:7500 (ISOM2017), ekvidistans 2,5 m. Kartläggning Mikko Mäki-Ullakko 2017-2018. Emit stämpling.

Terräng: Terrängen är omväxlande. Tävlingsområdet bildas av mycket snabblöpta moar, ställvis förhindrande stenighet och tät skog. Dessutom finns några spridda berg i dagen områden.

Tilläggsuppgifter: http://kannuksenura.sporttisaitti.com/suunnistus/

Välkommen till landskapsstafetten i Kannus!
Kannuksen Ura orienteringssektionen.