Valvojan lausunto

Tämän vuoden maakuntasuunnistusviesti käydään täysin uudessa maastossa, jossa ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty suunnistuskilpailuja.

Maaston korkeusero on 30 m. Itäpuolen kangasalue on nopeakulkuista jossa vauhti menee varmaan reilusti alle 6 minuuttia kilometrille. Tosin täällä on vanhoja soranottoaloja pienipiirteisine muotoineen hidasteena.

Länsipuolella on kolme laajahkoa kallioaluetta. Kallioiden ympärillä on kivikko-louhikoita. Mielestäni karttaan olisi voinut merkitä hiukan harvempaan kivikon merkkejä. Ei ole niin kivikkoista miltä karttakuvaus näyttää. Kivikot toki hidastavat etenemistä. Kallioiden välissä on tehty metsänhoidollisia töitä jotka selviävät kartasta.

Kivikuvaus on kaksijakoinen. Itäpuolella on kuvattu 1 metrin ja jossain jopa sen allekin olevia selvästi havaittavia kiviä. Länsipuolella huomattavasti isompia ja käytetty paljon lohkare merkkejä.

Kasvillisuusrajat on kuvattu tarkasti. Soita ei osu suorille reiteille. Kallioiden päällä on pieniä soita ja soistuvia.

Rasteja on lähekkäin joten on syytä tarkistaa koodit huolellisesti.

Hyvää kilpailuonnea tasapuolisesti kaikille!

 

Eero Kattilakoski

Kilpailunvalvoja